سایت غیرفعال شد

تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط ربات از کانال های تلگرامی مختلف درج میشد که منبع و آدرس کانال موجود هست

بنا به مشکلاتی که در کانال های مختلف بود و بعضا مطالب غیرمجاز درج شده بود، این سایت برای کنترل مطالب غیرفعال شد