آمریکا انتخابات در آمریکا دو قطبی شدن مردم حال تشدید


[ 2020-11-22 05:01:05 ]

آمریکا انتخابات در آمریکا دو قطبی شدن مردم حال تشدید

آمریکا انتخابات
در آمریکا دو قطبی شدن مردم حال تشدید
متن :

#آمریکا #انتخابات در آمریکا دو قطبی شدن مردم در حال تشدید است و نهایتی هم برای آن متصور نیست ?74% جمهوری خواهان معتقدند که تقلب زیادی در انتخابات صورت گرفته است ... تنها 6% دموکراتها این ایده را قبول دارند ? 25% جمهوری خواهان معتقدند که ترامپ بایستی تسلیم شده و نتیجه را قبول کند!? Commodities


برچسب ها: #آمریکا, #انتخاباتدر, آمریکا, دو, قطبی, شدن, مردم, حال, تشدید, نهایتی, هم, آن, متصور, نیست74, جمهوری, خواهان, معتقدند, که, تقلب, زیادی, انتخابات, صورت, گرفته, , تنها, 6, دموکراتها, این, ایده, را, قبول, دارند, 25, جمهوری, خواهان, معتقدند, که, ترامپ, بایستی, تسلیم, شده, نتیجه, را, قبول, کندCommodities
توجه : سایت کاوشگر acmfa هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای این کانال ندارد.
آخرين مطالب
tgsho footer