آخرین مطالب بورسی
سرچشمه (بدون تعدیل- چارت حسابی)
به احتمال قوی روی خط

سرچشمه (بدون تعدیل- چارت حسابی) به احتمال قوی روی خط

سرچشمه (بدون تعدیل- چارت حسابی) به احتمال قوی روی خط میانی کانال تثبیت کند (حوالی 700 نهایتا 600) که...

تاریخ : 2020-10-29
فولای مرداد شهریور خوب بوده حالی که 4 ماهه گذشته 804

فولای مرداد شهریور خوب بوده حالی که 4 ماهه گذشته 804

فولای مرداد شهریور خوب بوده حالی که 4 ماهه گذشته 804 میلیارد ریال ،مهر 306 ، شهریور 349 میلیارد ریال...

تاریخ : 2020-10-29
نقشه بورس آمریکا روز جاری. نگرانی عمیق درباره

نقشه بورس آمریکا روز جاری. نگرانی عمیق درباره

نقشه بورس آمریکا روز جاری. نگرانی عمیق درباره رویدادهایی که اثر شدت یافتن بحران کرونا ممکن است رخ...

تاریخ : 2020-10-29
?لیستی بهترین کانال بورسی تلگرام که توصیه میکنیم حتما

?لیستی بهترین کانال بورسی تلگرام که توصیه میکنیم حتما

?لیستی بهترین کانال بورسی تلگرام که توصیه میکنیم حتما کانال این لیست را عضو شوید ✳️ وایرا بورس ?...

تاریخ : 2020-10-29
????
از شنبه نوسان گيري روزانه(خرید فروش روزانه) آزاد مي

???? از شنبه نوسان گيري روزانه(خرید فروش روزانه) آزاد مي

???? از شنبه نوسان گيري روزانه(خرید فروش روزانه) آزاد مي شود??

تاریخ : 2020-10-29
حتما ببینید، بازار سرمایه طبق تحلیل بالا صورت قطعی

حتما ببینید، بازار سرمایه طبق تحلیل بالا صورت قطعی

حتما ببینید، بازار سرمایه طبق تحلیل بالا صورت قطعی آماده بازگشت هدف ۳ میلیون واحد خواهد بود??

تاریخ : 2020-10-29
دوقطبی
به زودی شاهد دو قطبی شدن بازار خواهیم بود:
۱-

دوقطبی به زودی شاهد دو قطبی شدن بازار خواهیم بود: ۱-

دوقطبی به زودی شاهد دو قطبی شدن بازار خواهیم بود: ۱- قطب اول : سهام دلاری ۲- قطب دوم : سهام غیر دلاری...

تاریخ : 2020-10-29
تامین سرمایه امید کمی ریپ میزند مهر امسال نیز فقط 378

تامین سرمایه امید کمی ریپ میزند مهر امسال نیز فقط 378

تامین سرمایه امید کمی ریپ میزند مهر امسال نیز فقط 378 میلیون تومان درامد داشت کل درامد 5678 میلیارد...

تاریخ : 2020-10-29
زقیام مهر 251 ،شهریور 263 مرداد 260 میلیارد ریال تیر فروش

زقیام مهر 251 ،شهریور 263 مرداد 260 میلیارد ریال تیر فروش

زقیام مهر 251 ،شهریور 263 مرداد 260 میلیارد ریال تیر فروش 240 میلیارد ریالی مواجه بود 1666 میلیارد ریال 7...

تاریخ : 2020-10-29
سرمايه گذاري لقمان ولقمان مهر 20 میلیارد ریال سود فروش

سرمايه گذاري لقمان ولقمان مهر 20 میلیارد ریال سود فروش

سرمايه گذاري لقمان ولقمان مهر 20 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری داشته تامهر سود 12814 میلیونی...

تاریخ : 2020-10-29
سدبیر مهر 31 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری داشته

سدبیر مهر 31 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری داشته

سدبیر مهر 31 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری داشته تا مهر 124023 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

تاریخ : 2020-10-29
این صدا رو یکی رفقا فرستاد خیلی خوبه??
☘️ @pedar_bours ☘️

این صدا رو یکی رفقا فرستاد خیلی خوبه?? ☘️ @pedar_bours ☘️

این صدا رو یکی رفقا فرستاد خیلی خوبه?? ☘️ @pedar_bours ☘️

تاریخ : 2020-10-29tgsho footer