آخرین مطالب بورسی
کانال افزایش سرمایه
توجه ?@afzaiyeshesarmaye ?
یکی متداولترین

کانال افزایش سرمایه توجه ?@afzaiyeshesarmaye ? یکی متداولترین

کانال افزایش سرمایه توجه ?@afzaiyeshesarmaye ? یکی متداولترین روش کسب سود قابل توجه بازار، شرکت افزایش...

تاریخ : 2020-10-29
توجه توجه
✅ چگونه روزانه 5/000/000 تومان 250/000 تومان

توجه توجه ✅ چگونه روزانه 5/000/000 تومان 250/000 تومان

توجه توجه ✅ چگونه روزانه 5/000/000 تومان 250/000 تومان تضمینی درآمد روزانه داشته باشیم...

تاریخ : 2020-10-29
با سند مدرک ? اینم تکسهم ۴۰۰ درصدی
اینجا فقط فقط سهم

با سند مدرک ? اینم تکسهم ۴۰۰ درصدی اینجا فقط فقط سهم

با سند مدرک ? اینم تکسهم ۴۰۰ درصدی اینجا فقط فقط سهم بالای ۴۰۰ درصد معرفی میشه ده دقیقه میزارم ۲۰۰...

تاریخ : 2020-10-29
چه نماد شنبه شارپی مثبت خواهند شد؟
چه نماد شنبه دستوری

چه نماد شنبه شارپی مثبت خواهند شد؟ چه نماد شنبه دستوری

چه نماد شنبه شارپی مثبت خواهند شد؟ چه نماد شنبه دستوری مثبت خواهند شد؟ چه نماد شنبه بخریم،...

تاریخ : 2020-10-29
ساوه سیمانی تازه وارد بازار 4 ماهه قبل 2114 میلیارد ریال

ساوه سیمانی تازه وارد بازار 4 ماهه قبل 2114 میلیارد ریال

ساوه سیمانی تازه وارد بازار 4 ماهه قبل 2114 میلیارد ریال مرداد 588 میلیارد ریال شهریور 514 میلیارد...

تاریخ : 2020-10-29
خکاوه 6 ماهه تلفیقی 808 سود اصلی 925 ریال زیان محقق کرده

خکاوه 6 ماهه تلفیقی 808 سود اصلی 925 ریال زیان محقق کرده

خکاوه 6 ماهه تلفیقی 808 سود اصلی 925 ریال زیان محقق کرده است که مدت مشابه سال قبل شرکت کمتر است

تاریخ : 2020-10-29
رئیس جمهور فرانسه :
سرعت شیوع کرونا موج فعلی بسیار

رئیس جمهور فرانسه : سرعت شیوع کرونا موج فعلی بسیار

رئیس جمهور فرانسه : سرعت شیوع کرونا موج فعلی بسیار بیشتر انتظاراتمان است. تمام کشور تمام فعالیتهای...

تاریخ : 2020-10-29
شپاکسا تیر فروش 1390 میلیارد ریالی مواجه بود نرخ فروش

شپاکسا تیر فروش 1390 میلیارد ریالی مواجه بود نرخ فروش

شپاکسا تیر فروش 1390 میلیارد ریالی مواجه بود نرخ فروش ۶۳,۷۵۸,۲۴۸ ریال رسید مرداد این عدد 1080 میلیارد...

تاریخ : 2020-10-29
تغییرات شاخص متوسط صنعتی داوجونز بورس آمریکا شش ماه

تغییرات شاخص متوسط صنعتی داوجونز بورس آمریکا شش ماه

تغییرات شاخص متوسط صنعتی داوجونز بورس آمریکا شش ماه گذشته. این شاخص امروز 750 واحد کاهش یافته...

تاریخ : 2020-10-29
تغییرات شاخص دکس بورس آلمان شش ماه گذشته. آلمان امروز

تغییرات شاخص دکس بورس آلمان شش ماه گذشته. آلمان امروز

تغییرات شاخص دکس بورس آلمان شش ماه گذشته. آلمان امروز تدابیر محدودکننده جدید مهار کرونا اتخاذ شده...

تاریخ : 2020-10-29
بورس
شاخص
طلا
نفت
ترامپ
بایدن
@bourse24ir
www.bourse24.ir

بورس شاخص طلا نفت ترامپ بایدن @bourse24ir www.bourse24.ir

بورس شاخص طلا نفت ترامپ بایدن @bourse24ir www.bourse24.ir

تاریخ : 2020-10-29
تغییرات قیمت بشکه نفت برنت شش ماه اخیر
@bourse24ir
www.bourse24.ir

تغییرات قیمت بشکه نفت برنت شش ماه اخیر @bourse24ir www.bourse24.ir

تغییرات قیمت بشکه نفت برنت شش ماه اخیر @bourse24ir www.bourse24.ir

تاریخ : 2020-10-29tgsho footer