آخرین مطالب بورسی
آخرین نرخ اسلب بیلت ایران
بیلت صادراتی ایران دامنه ۳۳۰

آخرین نرخ اسلب بیلت ایران بیلت صادراتی ایران دامنه ۳۳۰

آخرین نرخ اسلب بیلت ایران بیلت صادراتی ایران دامنه ۳۳۰ تا ۳۴۰ معامله شد. اسلب صادراتی ایران دامنه...

تاریخ : 2020-04-04
تعداد دکلهای حفاری نفت گاز آمریکا طی هفته اخیر 64 عدد

تعداد دکلهای حفاری نفت گاز آمریکا طی هفته اخیر 64 عدد

تعداد دکلهای حفاری نفت گاز آمریکا طی هفته اخیر 64 عدد کاهش 664 عدد رسید . عمده کاهش دکلهای نفتی منطقه...

تاریخ : 2020-04-04
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری اعتلای

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری اعتلای

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری اعتلای...

تاریخ : 2020-04-04
دو دستور مهم رئیس جمهور وزیران تعاون راه
رئیس جمهور

دو دستور مهم رئیس جمهور وزیران تعاون راه رئیس جمهور

دو دستور مهم رئیس جمهور وزیران تعاون راه رئیس جمهور محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار رفاه اجتماعی...

تاریخ : 2020-04-04
مهم ... عنايت اين موضوع که کارکرد اصلي امکان ارسال دسته

مهم ... عنايت اين موضوع که کارکرد اصلي امکان ارسال دسته

مهم ... عنايت اين موضوع که کارکرد اصلي امکان ارسال دسته سفارش سامانه معاملاتي صرفا راستاي تسهيل...

تاریخ : 2020-04-04
مادیرا 3 ماه متوالی گذشته افت فروش داشته . اسفند هم 1042

مادیرا 3 ماه متوالی گذشته افت فروش داشته . اسفند هم 1042

مادیرا 3 ماه متوالی گذشته افت فروش داشته . اسفند هم 1042 میلیارد ریال بوده نرخ فروش ۲۵,۵۵۵,۱۶۸ ریال ...

تاریخ : 2020-04-04
صفوف خرید بازار که تقریبا اکثر بازار را شامل میشود ...

صفوف خرید بازار که تقریبا اکثر بازار را شامل میشود ...

صفوف خرید بازار که تقریبا اکثر بازار را شامل میشود ... قرن اخابر وب ثفارس ونوین غنوش وایران غمارگ...

تاریخ : 2020-04-04
زدشت گردو میکارد !! سرمایه گذاری بلند مدتی خوبی است

زدشت گردو میکارد !! سرمایه گذاری بلند مدتی خوبی است

زدشت گردو میکارد !! سرمایه گذاری بلند مدتی خوبی است گردو ! پروژه احداث باغ گردو 95 هکتاری اهداف...

تاریخ : 2020-04-04
افزایش سرمایه 12% ونیرو محل مطالبات آورده نقدی جلسه

افزایش سرمایه 12% ونیرو محل مطالبات آورده نقدی جلسه

افزایش سرمایه 12% ونیرو محل مطالبات آورده نقدی جلسه هیئت مدیره تصویب شد . افزایش سرمایه فوق تا زمان...

تاریخ : 2020-04-04
شفاف سازی ثفارس تاریخ گزارشگری قبلی (صورت مالی گزارش

شفاف سازی ثفارس تاریخ گزارشگری قبلی (صورت مالی گزارش

شفاف سازی ثفارس تاریخ گزارشگری قبلی (صورت مالی گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 12/9/6/3 ماهه منتهی 1398/09/30...

تاریخ : 2020-04-04
وزیر راه: امسال اخذ مالیات خانه‌های خالی سکنه اجرایی

وزیر راه: امسال اخذ مالیات خانه‌های خالی سکنه اجرایی

وزیر راه: امسال اخذ مالیات خانه‌های خالی سکنه اجرایی می‌شود.اخذ مالیات خانه‌های خالی سکنه موجب...

تاریخ : 2020-04-04tgsho footer