آخرین مطالب بورسی
کفپارس اسفند 87 میلیارد ریال فروش داشته است جمع فروش 3

کفپارس اسفند 87 میلیارد ریال فروش داشته است جمع فروش 3

کفپارس اسفند 87 میلیارد ریال فروش داشته است جمع فروش 3 ماهه 175 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه...

تاریخ : 2020-04-04
روسیه عربستان آمریکا خواست سهمی برابر این کشور کاهش

روسیه عربستان آمریکا خواست سهمی برابر این کشور کاهش

روسیه عربستان آمریکا خواست سهمی برابر این کشور کاهش تولید نفت داشته باشند الکساندر نواک، وزیر...

تاریخ : 2020-04-04
دستور رییس جمهور وزیر بهداشت خصوص نحوه فعالیت‌ مراکز

دستور رییس جمهور وزیر بهداشت خصوص نحوه فعالیت‌ مراکز

دستور رییس جمهور وزیر بهداشت خصوص نحوه فعالیت‌ مراکز بنگاه‌های اقتصادی پس ۲۰ فروردین مراکز...

تاریخ : 2020-04-04
حتوکا اسفند 76 میلیارد ریال درامد داشته است بهمن خوب

حتوکا اسفند 76 میلیارد ریال درامد داشته است بهمن خوب

حتوکا اسفند 76 میلیارد ریال درامد داشته است بهمن خوب بوده و120 میلیارد ریال فروش داشت دی درامد 84...

تاریخ : 2020-04-04
به روز رسانی ارزش ذاتی سهم شوینده بعد ارائه گزارش

به روز رسانی ارزش ذاتی سهم شوینده بعد ارائه گزارش

به روز رسانی ارزش ذاتی سهم شوینده بعد ارائه گزارش اسفند ماه در حال حاضر نسبت P/NAV سهم محدوده 78 درصد...

تاریخ : 2020-04-04
و دوباره ... کاهش ضریب خرید اعتباری سهام ۴۵٪ ۳۵٪ تاریخ

و دوباره ... کاهش ضریب خرید اعتباری سهام ۴۵٪ ۳۵٪ تاریخ

و دوباره ... کاهش ضریب خرید اعتباری سهام ۴۵٪ ۳۵٪ تاریخ ۲۰ فروردین ماه ... ( اثرگذاری درستی غلطی این...

تاریخ : 2020-04-04
عرضه اولیه راه است ...
به گزارش روابط عمومی امور بین

عرضه اولیه راه است ... به گزارش روابط عمومی امور بین

عرضه اولیه راه است ... به گزارش روابط عمومی امور بین الملل بورس تهران، دکتر مجید نوروزی معاون...

تاریخ : 2020-04-05
معاون ناشران اعضا بورس تهران برنامه پذیرش عرضه سهام

معاون ناشران اعضا بورس تهران برنامه پذیرش عرضه سهام

معاون ناشران اعضا بورس تهران برنامه پذیرش عرضه سهام سال 1399 اشاره کرد اظهار داشت: درج عرضه سهام...

تاریخ : 2020-04-05
اختصاص ٧۵ هزار میلیارد بنگاه‌های آسیب دیده
جهانگیری،

اختصاص ٧۵ هزار میلیارد بنگاه‌های آسیب دیده جهانگیری،

اختصاص ٧۵ هزار میلیارد بنگاه‌های آسیب دیده جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور: دولت ۷۵ هزار...

تاریخ : 2020-04-05
مدیرکل امور دارو مواد تحت کنترل سازمان غذا دارو:
نتیجه

مدیرکل امور دارو مواد تحت کنترل سازمان غذا دارو: نتیجه

مدیرکل امور دارو مواد تحت کنترل سازمان غذا دارو: نتیجه نهایى آزمایش تست‌های داروی Favipiravir نهایتا تا...

تاریخ : 2020-04-05
پارس دست یافتن موفقیت‌های کم نظیر شرایط

پارس دست یافتن موفقیت‌های کم نظیر شرایط

پارس دست یافتن موفقیت‌های کم نظیر شرایط تحریم پتروشیمی پارس رکورد تولید خود را سال ۹۸ شکست/ ثبت...

تاریخ : 2020-04-05
‌رییس سازمان بورس خبر داد:
ساز کار واگذاری سهام دولتی

‌رییس سازمان بورس خبر داد: ساز کار واگذاری سهام دولتی

‌رییس سازمان بورس خبر داد: ساز کار واگذاری سهام دولتی روی میز هیات وزیران / ثبت سفارش خرید سهام...

تاریخ : 2020-04-05tgsho footer