آخرین مطالب بورسی
دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: دیروز تا امروز ۱۸

دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: دیروز تا امروز ۱۸

دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: دیروز تا امروز ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۲۷۴...

تاریخ : 2020-04-06
کرونا گکوثر ...
با توجه شیوع ویروس کرونا منظور حفظ

کرونا گکوثر ... با توجه شیوع ویروس کرونا منظور حفظ

کرونا گکوثر ... با توجه شیوع ویروس کرونا منظور حفظ سلامتی میهمانان پرسنل حفظ حقوق شهروندی الزامات...

تاریخ : 2020-04-06
امروز 601 میلیارد تومان پول توسط حقیقی بازار تزریق شده

امروز 601 میلیارد تومان پول توسط حقیقی بازار تزریق شده

امروز 601 میلیارد تومان پول توسط حقیقی بازار تزریق شده است مجموع نقدینگی وارد شده بازار سال 1399 را 6372...

تاریخ : 2020-04-06
شفاف سازی قنقش باستحضار می رساند پیشنهاد اخذ ذخیره

شفاف سازی قنقش باستحضار می رساند پیشنهاد اخذ ذخیره

شفاف سازی قنقش باستحضار می رساند پیشنهاد اخذ ذخیره مطالبات سنواتی موضوع بند چهار گزارش حسابرسی...

تاریخ : 2020-04-06
مجمع سقاین ... جلسه مجمع عمومی این شرکت ساعت 11:00 روز

مجمع سقاین ... جلسه مجمع عمومی این شرکت ساعت 11:00 روز

مجمع سقاین ... جلسه مجمع عمومی این شرکت ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/02/08 درمحل تهران-خيابان شهيد...

تاریخ : 2020-04-06
کاما تخت گاز بازهم سهم میفروشد ... فروش 4000000 سهم شرکت

کاما تخت گاز بازهم سهم میفروشد ... فروش 4000000 سهم شرکت

کاما تخت گاز بازهم سهم میفروشد ... فروش 4000000 سهم شرکت ذوب روی اصفهان سود حاصل میزان 143220 میلیون ریال

تاریخ : 2020-04-06
سپ مجمع 737 ریال 200 ریال تقسیم کرد

سپ مجمع 737 ریال 200 ریال تقسیم کرد

سپ مجمع 737 ریال 200 ریال تقسیم کرد

تاریخ : 2020-04-06
سبجنو فردا گره معاملاتی قرار گرفت/اخابر صف انتظار

سبجنو فردا گره معاملاتی قرار گرفت/اخابر صف انتظار

سبجنو فردا گره معاملاتی قرار گرفت/اخابر صف انتظار

تاریخ : 2020-04-06
سقاین 12ماهه سود 1611 ریالی رسیده که 135% سال قبل بیشتر است

سقاین 12ماهه سود 1611 ریالی رسیده که 135% سال قبل بیشتر است

سقاین 12ماهه سود 1611 ریالی رسیده که 135% سال قبل بیشتر است . سهم 9 ماهه 1127 ریال سود محقق کرده 6 ماهه 666...

تاریخ : 2020-04-06
موافقت رهبر انقلاب برداشت یک میلیارد یورو صندوق توسعه

موافقت رهبر انقلاب برداشت یک میلیارد یورو صندوق توسعه

موافقت رهبر انقلاب برداشت یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی رئیس جمهور قدردانی موافقت رهبر معظم...

تاریخ : 2020-04-06
دشیمی تاریخ گزارشگری قبلی (صورت مالی گزارش تفسیری

دشیمی تاریخ گزارشگری قبلی (صورت مالی گزارش تفسیری

دشیمی تاریخ گزارشگری قبلی (صورت مالی گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 12/9/6/3 ماهه منتهی 1398/09/30 ) تا مقطع...

تاریخ : 2020-04-06
مقام نفتی روسیه: مسکو ریاض یک قدمی توافق کاهش تولید

مقام نفتی روسیه: مسکو ریاض یک قدمی توافق کاهش تولید

مقام نفتی روسیه: مسکو ریاض یک قدمی توافق کاهش تولید نفت نماینده بلندپایه روسیه امور نفت روز دوشنبه...

تاریخ : 2020-04-06tgsho footer